มองเห็น วุ้นในตา

 

มองเห็น วุ้นในตา vitreous deterioration

เมื่อใดก็ตามที่คุณมองเห็น วุ้นในตา ให้สันนิฐานก่อนเลยว่าคุณเป็น โรควุ้นตาเสื่อม vitreous deterioration เป็นภาวะที่ทำให้มองเห็นจุดเล็ก ๆ ลอยผ่านไปมา โดยจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไป เช่น จุดดำเล็ก ๆ หรือวงใหญ่ ๆ คล้ายเมฆ ซึ่งผู้ป่วยอาจพบว่าเกิดเป็นจุดขนาดเล็กหลาย ๆ จุดพร้อมกัน หรือมีเพียงจุดขนาดใหญ่เกิดขึ้นเพียง 1 หรือ 2 จุด และจะสามารถสังเกตได้ชัดเจนเมื่อมองไปที่ที่มีพื้นหลังสีสว่าง

อาการวุ้นตาเสื่อม อาการวุ้นตาเสื่อม vitreous deterioration ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

 • จุดที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ จุดสีดำหรือสีเทา เป็นเส้นเกลียว ใยแมงมุม หรือวงแหวน
 • เมื่อเคลื่อนไหวดวงตา จุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะเคลื่อนที่ด้วยเช่นกัน แต่หากตั้งใจที่จะมองไปยังจุดดังกล่าว ก็จะหายไปจากการมองเห็นอย่างรวดเร็ว
 • จุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะสังเกตได้ชัดเจนเมื่อไปยังพื้นผิวที่เป็นสีพื้นและสว่าง เช่น ท้องฟ้าหรือกำแพงสีขาว
 • เมื่อใดที่ควรพบแพทย์?
 • พบว่ามีอาการวุ้นตาเสื่อมมากผิดปกติ
 • เกิดจุดใหม่หรือมีการวุ้นตาเสื่อมเกิดขึ้นใหม่อย่างกะทันหัน
 • เห็นแสงวาบ
 • สูญเสียการมองเห็นที่บริเวณรอบข้าง
 • มีอาการเจ็บตา

นอกจากนั้น อาการเหล่านี้อาจเกิดจากประสาทตาฉีกขาด โดยอาจเกิดขึ้นพร้อมกับจอตาลอก ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและควรพบแพทย์โดยเร็ว

สาเหตุของวุ้นตาเสื่อม

โดยสาเหตุของโรควุ้นตาเสื่อมเกิดจากเศษเนื้อตาย (Debris) ที่ลอยอยู่ในวุ้นตา โดยวุ้นตามีลักษณะใสคล้ายเจลลี่ที่อยู่บริเวณตรงกลางของลูกตา และในภาวะปกติ น้ำวุ้นตาเป็นน้ำใส ไม่มีสี และมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก

 

 เมื่อวุ้นตาหรือน้ำวุ้นตาเสื่อมจะทำให้เกิดเศษเนื้อตายตกตะกอน อาจเป็นอณูเล็ก ๆ เป็นจุดเดียว หลายจุด เป็นวงหรือเป็นเส้น โดยหากอณูเหล่านี้ถูกแสงจากข้างหน้าดวงตา จะทำให้เกิดเป็นเงาทอดไปยังจอตา หรืออณูเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการหักเหของแสงที่ผ่านมาจากส่วนหน้าดวงตาและกระจายไปตกที่จอตาส่วนต่างๆ 

ทำให้เกิดการรับรู้ว่ามีจุดมืดเกิดขึ้น และเนื่องจากอณูเหล่านี้อยู่ในน้ำวุ้นซึ่งเป็นน้ำ จึงมีการเคลื่อนไหวตามการขยับของลูกตา ทำให้รับรู้ว่ามีบางสิ่งลอยไปมา นอกจากนั้น สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้วุ้นตาเสื่อมเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งของเหลวที่คล้ายวุ้นในลูกตาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือเกิดกระบวนการที่ทำให้วุ้นดังกล่าวหลุดจากผิวของลูกตาไป แต่ส่วนใหญ่จะไมก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ และไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา

 

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้วุ้นตาอักเสบ ได้แก่

 • ผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีสายตายสั้น
 • ผู้ที่มีแผลหรือเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตา
 • ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจก
 • ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy)
 • การอักเสบของดวงตา

 

การป้องกันโรควุ้นตาเสื่อม

เมื่อการเกิดวุ้นตาเสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังสามารถป้องกันวุ้นตาเสื่อมที่เกิดจากการบาดเจ็บได้ด้วยการใส่แว่นตานิรภัย หากมีความจำเป็นต้องทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้า หรือสวมใส่แว่นตาช่วยป้องกันขณะที่กำลังเล่นกีฬาบางชนิด

 

โดยนอกจากนี้ยังสามารถลดอุบัติการณ์เกิดวุ้นตาเสื่อมจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตา  ได้ด้วยการพยายามควบคุมดูแลภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ดวงตาเป็นิส่งสำคัญคุณควรจะถนอมการใช้งานและดูแลดวงตาของคุณให้ดีที่สุด

 

หากต้องการอ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่