ปัญหาการก่อการร้าย

ปัญหาการก่อการร้าย Terrorism

ปี 2529 ยังคงเป็นปีแห่งปัญหาการก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดเครื่องบิน ทีดับบลิวเอที่กรีช ตาย 4 ศพ ระเบิดดิสโก้เธค ในเบอร์ลินตะวันตก ตาย 2 เจ็บ 200 ระเบิดเครื่องบินศรีลังกาตาย 15 ศพ ระเบิดเครื่องบินแพนแอม โดยสลัดอากาศ ตาย 20 การวางระเบิดหลายวัน ในกรุงปารีส การจี้เครื่องบินโบอิ้ง 747 ของอิรัก จนเกิดระเบิดกลางเวหา ตาย 62 เจ็บ 32 และทั้งหมดนี้เองก็คือ การก่อการร้าย Terrorism ที่มาพร้อมกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่อยู่เสมอ สูญเสียคนที่รัก สูบเสียคนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งสูญเสียตนเอง

ปัญหาการก่อการร้าย Terrorism เป็นอย่างไร

ในสังคมปัจจุบัน ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโลกที่สำคัญปัญหาหนึ่ง ได้แก่ ปัญหาการก่อการร้าย การก่อการร้ายมีอยู่หลายรูปแบบ การลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ลอบสังหารผู้นำโลกคนสำคัญ ๆ ลอบวางระเบิด ทั้งนี้และทั้งนั้นสืบเนื่องมาจากแต่ละฝ่ายคิดว่า ผลประโยชน์แห่งชาติของตนถูกทำลายหรือถูกขัดขวาง หรือไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควร

นักวิชาการ ได้ให้คำนิยาม ของการก่อการร้ายไว้ดังนี้ การก่อการร้าย หมายถึง การใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ กับคนอื่น เพื่อรักษาเอกลักษณ์หรือสถานภาพเดิมของตนไว้ หรือหมายถึง การใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง ที่จะบังคับรัฐบาลองค์การ สมาคมต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน เพื่อให้เกิดดวามกลัวและกระทำตามความประสงค์ของตน

โดยนักวิชาการบางท่าน มีแนวความคิดเห็นว่า โทรทัศน์ จะเป็นเครื่องมือข่มขวัญ หรือแพร่ขยายหรือกระจาย หรือทำให้เกิดลัทธิเอาอย่างหรือทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข็ดขยาดได้เป็นอย่างดี เช่นกรณีของสหรัฐกับลิเบีย อังกฤษกับอาเจนตินา ผู้ที่กระทำการก่อการร้ายด้วยการใช้ความรุนแรง มักจะเป็นทลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแสวงหาอำนาจหรือป้องกันอุดมการณ์หรือผลประโยชน์แห่งตนไว้ โดยคิดว่า คนอื่นที่เป็นฝ่ายตรงข้าม ผิด ชั่วร้าย เอาเปรียบ ไม่สมควรให้การคบหาสมาคม บางคนคิดว่าการก่อการร้ายจะทำให้เกิดการอยู่ดีกินดีในสังคม โดยที่คนกลุ่มนี้ต้องการฆ่า ทำลาย ข่มขู่จนกว่าสิ่งที่เขาต้องการจะได้รับการสนองตอบ

การก่อการร้าย บางครั้งอาจเกิดขึ้น เนื่องจากเยาวชนที่ได้รับการศึกษา ที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางหรือชั้นสูง ต้องการนำมาใช้เพื่อต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมการก่อการร้าย อาจจะมีจุดมุ่งหมายหลายประการ เช่น ดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลก เพื่อล้างแค้น เพื่อก่อสงครามในกรณีที่ผลประโยชน์แห่งชาติขัดกัน 

ความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์แห่งชาติยังพอรอมชอมกันได้ และเพื่อเสริมดวามมั่นคงของรัฐบาลเป็นการยากที่จะกระทำการก่อการร้ายในประเทศเผด็จการที่ผู้นำรวบอำนาจไว้แต่เพียงการก่อการร้ายจะกระทำโดยไม่ยากในประเทศเสรีประชาธิปไตย เป็นเครื่องมือของฝ่ายพ่ายแพ้ หรือตกเป็นเบี้ยล่าง หรือผู้ที่ไม่ได้รับความนิยม หรือผู้แทนตกกระป๋อง เพื่อที่จะปรามหรือแสดงถึงความพ่ายแพ้ ความเจ็บปวด การก่อการร้ายบางทีอาจใช้เป็นการเตือนให้ทราบถึงสถานการณ์ของรัฐบาลหรือเพื่อคว่ำรัฐบาล เป็นต้น

ยุทธวิธีในการกระทำการก่อการร้าย

  • ลอบสังหาร
  • ใช้ระเบิด
  • ลักพาตัว
  • เรียกค่าไถ่
  • ข่มขู่ที่จะวางระเบิดเครื่องบิน
  • ใช้อาวุธบังคับให้รัฐบาลพลเรือนลาออก

 

ในรูปแบบของการก่อการร้ายนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเป็นจำนวนที่หลากหลายรูปแบบ นับแต่การลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ลอบสังหารผู้นำโลกคนสำคัญ ๆ การลอบวางระเบิด ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจากแต่ละฝ่ายเห็นว่าผลประโยชน์แห่งชาติตนถูกทำลายนั่นเอง จึงได้ลงมือทำดั่งเช่นนี้ หรือถูกทำลายหรือถูกขัดขวาง หรือไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควร

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่