Thai musical instruments

Thai musical instruments

เครื่องดนตร์ไทย ประเภทดีด

เครื่องดนตร์ไทย Thai musical instruments ประเภทดีด สำหรับในเรื่องของเครื่องคนตรีไทย Thai musical instruments  มักจะแบ่งกันตามกิริยาอาการที่ทำให้เกิดเป็นเสียงfนตรีขึ้น เช่นดีด สี ตี เป่า ถ้าแบ่งอย่างนี้ก็จะได้ 4 ประเภท ด้วยกัน คือ ประเภทเครื่องดีด ประเภทเครื่องสี ประเภทเครื่องตี ประเภทเครื่องเป่า โดยในบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีประเภทดีดกันว่ามีอะไรบ้าง Thai musical...