TEMPERA PAINTING

TEMPERA PAINTING

ทำความรู้จัก เรื่องของการวาดภาพด้วยสีฝุ่น

ทำความรู้จัก เรื่องของการวาดภาพด้วยสีฝุ่น TEMPERA  PAINTING โดยวิธีของการวาดภาพที่มีการใช้สีฝุ่นนั้น TEMPERA  PAINTING มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลแล้ว สีฝุ่นคืออะไร แล้วมีวิธีการใช้เป็นอย่างไร ในบทความนี้เรามีคำตอบมาบอกทุกคนกัน สีฝุ่น TEMPERA  PAINTING คืออะไร หากจะถามว่าสีฝุ่นนั้นคืออะไร ก็คงจะต้องตตบว่าคือ สสารหรือวัตถุที่ใช้เป็นตัวผสมผสานผลสี ความหมายในทางปฏิบัติโดยทั่วไปตัวกลางที่ใช้ในการผสมสีนี้ทำจากไข่ สีฝุ่นมีคุณสมบัติแห้งเร็วหรือแห้งอย่างทันทีทันใด  เมื่อระบายลงไปแล้วมีสิ่งผิดพลาดอาจจะขูดออก ทั้งได้โดยง่าย สีฝุ่นสามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้หลายวิธีซึ่งสีอื่น ๆ ทำไมได้ภาพสีฝุ่นที่ผสมไข่แดงเขียนจะได้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม, ละเอียด...