Pruritus

Pruritus

อาการคัน  เป็นอย่างไร

อาการคัน  Pruritus เป็นอย่างไร โดยสำหรับอาการคัน เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อาการคัน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Pruritus แต่เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่า อาการคันเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอะไรบ้าง และ อาการคันมีกี่รูปแบบ มีวิธีรักษาอย่างไร โดยบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลขของอากาคันมาให้ทุกคนได้ทำการศึกษากัน Pruritus อาการคัน เป็นอย่างไร? โดยอาการเหล่านี้นั้น เป็นกลุ่มอาการทางผิวหนังที่สามารถพบได้บ่อย และมักนำไปสู่การแกะเกา จนอาจทำให้เกิดแผลขึ้น โดยผู้ป่วยที่มีอาการคันอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ อาการคันอาจเป็นเพียงเฉพาะที่หรือเป็นทั่วทั้งตัว และอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ เช่น ทำให้เสียสมาธิ...