haircut

haircut

ความเชื่อเรื่อง ห้ามตัดผมวันพุธ

ความเชื่อเรื่อง ห้ามตัด haircut  ผมในวันพุธ    โดยสำหรับคนสมัยโบราณมักจะมีข้อห้ามต่างๆออกมามากมาย เพื่อให้เด็กๆหรือคนรุ่นหลังเกิดความเชื่อ ไม่กล้าที่จะทำ เช่น ห้ามตัดผมในวันพุธ haircut  การห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน จะทำให้ผีบรรพบุรุษกังวลใจ แต่ความจริงคือ แสงในช่วงกลางคืนไม่เพียงพอ อาจจะเกิดอุบัติเหตุพลาดตัดโดนเนื้อเล็บเอาได้ หรือจะเป็น ซึ่งความเชื่อโบราณยังมีอยู่ในเห็นอีกมาก จนปัจจุบันก็ยังมีการสอนลูกหลานอยู่บ้างแต่ก็น้อยลง เพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ ความเชื่อโบราณเหล่านี้ จะเป็นกุศโลบายที่คนโบราณไว้คอยเตือนไม่ให้เกิดอันตราย ทุกอย่างมีเหตุและผล ความเชื่อ ห้ามตัดผมวันพุธ haircut ...