goals

Goals

เป้าหมายของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา 

เป้าหมาย  goals ของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา  ไม่ว่าใครก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตกันทั้งนั้น ทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เพราะในวัน ๆ หนึ่งนั้นเรามักจะได้ยินบุคคลกล่าวเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “ผมต้องการ” หรือ “ฉันต้องการ” การที่จะทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์จะต้องเติมข้อความเกี่ยวกับเป้าหมาย goals ลงไปนั่นเอง โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องของเป้าหมายในชีวิตกัน ว่าทางสังคมศาสตร์นิยามไว้ว่าอย่างไร วิธีจำแนกประเภทของเป้าหมาย goals ในเรื่องของ เป้าหมาย เรามักจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจำแนกเป้าหมาย ได้มีนักวิชาการพยายามที่จะจำแนกเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งการจำแนกประเภทของเป้าหมาย โดยวิธีการนี้ช่วยทำให้เราเข้าใจเข้าหมายดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี...