โรคลิวคีเมียในแมว

FeLV

โรคลิวคีเมียในแมว เป็นอย่างไร

โรคลิวคีเมียในแมว  FeLV เป็นอย่างไร โดยสำหรับโรคลิวคีเมียในแมว FeLV เป็นโรคอย่างไร มีสาเหตุการเกิดมาจากอะไร   เป็นโรคติดต่อหรือไม่  หากเป็นแล้วเราจะสามารถทำการดูแลรักษาแมวให้หายได้อย่างไรโดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรคชนิดนั้น ว่าเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง และจะสามารถทำการรักษาได้หรือไม่ FeLV โรคลิวคีเมียเกิดจากอะไร? สำหรับโรคชนิดนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Feline Leukemia ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาวขึ้นในแมวได้นั่นเอง โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตมากจนผิดปกติ และเกิดการแบ่งตัวของเซลล์แบบไม่หยุด ได้ทำการรบกวนการสร้างเม็ดเลือดปกติชนิดอื่น ๆของไขกระดูก และทำให้ส่งผลทำให้เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวผิดปกติ และเกล็ดเลือดที่ลดลง...