โรคที่เกิดจากยุง

Dengue fever

โรคไข้เลือดออก คืออะไร

  โรคไข้เลือดออก Dengue fever คืออะไร ? โดยสำหรับเรื่องของโรคไข้เลือดออก Dengue fever นั้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่ม flavivirus และมันสามารถแพร่ได้โดยการที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคการติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรงมาก แต่ถ้าติดเชื้ออีกในครั้งที่ 2 โดยจะเป็นเชื้อที่ต่างสายพันธุ์กับการติดเชื้อในครั้งแรก ซึ่งอาการมักจะไม่รุนแรงถึงขั้นเลือดออก หรือ ช็อกจนเสียชีวิต โดยโรคนี้นั้นสามารถพบได้มาก ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15...