สาเหตุของการคอรัปชั่น

corruption

การคอรัปชั่น 

คอรัปชั่น  corruption สังคมในยุคนี้มักจะยกย่องผู้มีอำนาจ ผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต สามารถให้คุณให้โทษ ให้ความร่ำรวยแก่ผู้ใกล้ชิดได้ ระบบของพรรคพวก มักจะพิจารณาบุคคลที่เป็นพรรคพวก เพื่อสร้างฐานอำนาจ ความไว้วางใจ ทำให้ผู้ทำงานโดยสุจริตหมดกำลังใจที่จะทำงาน เนื่องจากทำตามกฎเกณฑ์แต่ก้าวหน้าช้ากว่า และเพราะหลายๆสิ่งนี้เองจึงเกิดการคอรัปชั่น corruption ที่ไม่จบไม่สิ้นในสังคมเรา สาเหตุของการคอรัปชั่น corruption มีอะไรบ้าง ค่านิยมเงินทองและวัตถุ สังคมในปัจจุบันนิยมเงินทอง วัตถุ ความร่ำรวย โดยแสดงออกในรูปของ บ้านทรงยุโรปใหญ่โตทันสมัย ของประดับบ้านราคาแพงจากต่างประเทศ รถยนต์ยุโรป...