มะเร็ง

มะเร็งร้าย ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

โรคมะเร็ง (Cancer) มักจะพบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบได้ในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ส่วนในวัยเด็กมักจะพบน้อยกว่าในผู้ใหญ่ประมาณ 10 เท่า   โรคมะเร็ง คืออะไร   โรคมะเร็ง คือ โรคที่มักจะเกิดจากการที่มีเซลล์ผิดปกติในร่างกายและส่วนมากเซลล์เหล่านี้มันมักที่จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเกินปกติ ซึ่งร่างกายจะควบคุมไม่ได้ และเซลล์เหล่านี้จึงเจริญลุกลามและแพร่กระจายไปได้ทั่วทั้งร่างกายและจะส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด ได้แก่ ปอด...