ประเทศเกาหลี

market in korea

ตลาดในเกาหลี

ตลาดในเกาหลี market in korea เมื่อผู้เขียนเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้พบกับเพื่อนที่เคยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันมาก่อนชื่อ ดร.ปัก ชุนบก (Park Sun-bok) ตอนนั้นเขาทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขององค์การยูนสโกที่กรุงโซล ผู้เขียนได้ไต่ถามว่า อะไรที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญของชีวิตของคนเมืองโสม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือควรจะเข้าไปดูกิจกรรมใดที่สามารถมองเห็นภาพของการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลีอย่างแท้จริง คร.ปักตอบว่า “คนทั่วไปจะได้รับคำแนะนำให้ไปดูตลาดพื้นเมือง market in korea และการปืนเขา เพราะปรากฎการณ์ทางสังคมทั้งสองประเภทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนเกาหลี” จากคำบอกเล่าดังกล่าวผู้เขียนจึงเริ่มต้นสังเกตและทำการศึกษาเรื่องราวของตลาดของสังคมนี้อย่างจริงจังตามความเข้าใจของคนทั่วโลก ตลาดในเกาหลี market in korea...