การพัฒนาชุมชน

community development

ความหมายของการพัฒนาชุมชน

ความหมายของการพัฒนาชุมชน Community Development คำว่า “การพัฒนาชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Community Development” ซึ่งเป็นคำที่ใช้และเข้าใจกันในระหว่างประเทศในความหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเจริญของชุมชนที่ยังล้ำหลังในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยระดมกำลังทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพกวามเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น การพัฒนาชุมชน Community Development ริเริ่มมีขึ้นโดยประเทศอะไร ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก โดยที่อังกฤษได้กำหนดโกรงการที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนในประเทศอาณานิคมได้มีการปกครองตนเองเริ่มแรกทีเดียว ประเทศอังกฤษเรียกงานนี้ว่า “การศึกษามวลชน ” (Mass Education) ต่อมาในปี 2491 ที่ประชุมสมัยฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยเดมบริดจ์ ได้ประชุมกันเรื่อง “การปกครองในแอฟริกา”ได้เสนอให้ใช้คำว่า...