ปรัชญา

เพราะชีวิตสมดุลได้ด้วย ” การให้ทาน ”

มีเทคนิคหนึ่งอย่างสำหรับการสร้างความสุขให้แก่เฒ่า คือการมีความสมดุล และความสมดุล นั้นมีหลายด้าน อย่างเช่น สมดุลระหว่างสมองกับหัวใจแล้วก็เหตุผลกับความรู้สึก ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวม สมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากเท่ากับสมดุลระหว่างการรับกับการให้ หรือการได้กับการเสียสละการให้ทาน  หายใจเข้า แต่ไม่ยิมยอมหายใจออก ก็ตายสถานที่เดียว รับประทานมากมายแต่ไม่ยอมบริหารร่างกาย โรคร้ายก็สอบถามหา ในลักษณะเดียวกัน แม้มัวแต่เก็บสะสมดงินทอง แต่ไม่ยินยอมแบ่งปันให้คนอื่นๆ ก็ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ร้อน การมัวแต่รับ แต่ไม่ยินยอมให้ เป็นการปฏิบัติที่สวนกับวิถีธรรมชาติ ต้นไม้นั้นไม่เคยเป็นคนรับฝ่ายเดียว ถึงแม้พึ่งน้ำจากฟ้า ดูดปุ๋ยจากดิน แต่ในขณะเดียวกันก็คายน้ำให้ฟ้า...