Sunday, May 16, 2021

  Category: ความเชื่อ

  ความเชื่อ
  การเตรียมตัวก่อนบวช

     การบวชนั้นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง ของกุลบุตรผู้ที่นับถือในพระพุทธศาสนาพึงกระทำ เพราะการบวชหมายถึงการชำระล้างจิตใจ และเป็นการอุทิศตนเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการทดแทนพระคุณของบิดามารดาอีกด้วย ดังนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งของลูกผู้ชายไทยนั้น ต้องหาโอกาสบวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ให้ได้สักครั้ง และสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะบวชใน วันนี้ ควรเตรียมตัวก่อนบวชกันอย่างไร ทำการขออนุญาตบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของท่านก่อนขอบรรพชาอุปสมบท

  ความเชื่อ
  ห้ามตัดผมวันพุธ

               คนโบราณมักจะมีข้อห้ามต่างๆออกมามากมาย เพื่อให้เด็กๆหรือคนรุ่นหลังเกิดความเชื่อ ไม่กล้าที่จะทำ เช่น การห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน จะทำให้ผีบรรพบุรุษกังวลใจ แต่ความจริงคือ แสงในช่วงกลางคืนไม่เพียงพอ อาจจะเกิดอุบัติเหตุพลาดตัดโดนเนื้อเล็บเอาได้