Dean Romero

Language

เรียนรู้เรื่องภาษาและสมอง

เรียนรู้เรื่องภาษาและสมอง Language and Brain สำหรับเรื่องของกลของสมอง ภาษาและสมอง Language and Brain โดยเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1848 ได้มีชายคนหนึ่งชื่อ Phineas Gage เป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนถูกท่อนเหล็กขนาดยาว 4 ฟุตกระเด็นมาถูกหัวจนสมองทะลุเป็นช่องเข้าไปเขาไม่เป็นอะไรนอกจากค่อนข้างเอาใจตัวเองและเจ้าอารมณ์แต่เขาก็ยังมีอายุต่อไปได้อีก12 ปี ทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดจึงเริ่มศึกษาการทำงานของสมองของเขา เขาเองก็ได้เงินไม่น้อยในการออกแสดงร่วมกับคณะละครสัตว์ไปทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อสนองความต้องการของคนที่อยากเห็นตัวเขาและท่อนเหล็กที่กระเด็นถูกหัวเขา สิ่งที่ทุกคนสงสัยและอยากรู้ก็คือว่า ทั้ง ๆ ที่สมองของเขาเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้แล้ว...

elder

ปัญหาผู้สูงอายุ

ปัญหาผู้สูงอายุ elder มาเรียนรู้เรื่องของ ปัญหาผู้สูงอายุ elder กัน ที่ปัจจุบันนี้ เกิดมีขึ้นในทุกสังคมทั่วโลก และโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งในสังคมตะวันตก ที่บุตรหลานให้ความสนใจผู้สูงอายุน้อยเกินไป โดยผู้สูงอายุเหล่านี้ เคยมีส่วนรับใช้สังคม ช่วยเหลือ และเสียสละเพื่อสังคมมาแล้ว จึงควรที่จะได้รับการสนองตอบคุณประโยชน์และการทดแทนจากสังคมตามสมควร ผู้สูงอายุประกอบด้วยความสุขุมความรอบคอบ และประสบการณ์ในชีวิตอย่างที่คนหนุ่มสาวไม่มีในสิ่งนี้ Elder ปัญหาผู้สูงอายุ คืออะไร   โดยสำหรับอายุเฉลี่ยของประชากรทั่วทั้งโลกของเรานี้ อยู่ที่ประมาณ ประมาณ 62 ปี...

mentality

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต mentality เดิมทีแล้วนั้นในสังคมไทยของพวกนี้ ไม่ค่อยบ่อยนักที่จะมีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากเรามีการปกครอง การใช้ชีวิตในสังคมแบบพ่อกับลูก นายกับบ่าว มีการยืดหยุ่นและอะลุ่มอล่วยต่อกันทำให้ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต mentality มีน้อย แต่ในปัจจุบัน อิทธิพลของปรัชญาตะวันตกที่ว่าทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน อาจจะแสวงหาความเท่าเทียมกันได้ด้วยการศึกษา บางดนต่อสู้ดิ้นรนแล้วประสบดวามสำเร็จ บางคนไม่พอใจ น้อยใจเสียใจ ผิดหวังในโชดชะตาพาลเกลียดตนอง ความดับข้องใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับว่า อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดั่งหวัง จะตกเป็นตะกอนแห่งความขุ่นมัวในใจ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกินไม่ได้...

Goals

เป้าหมายของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา 

เป้าหมาย  goals ของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา  ไม่ว่าใครก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตกันทั้งนั้น ทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เพราะในวัน ๆ หนึ่งนั้นเรามักจะได้ยินบุคคลกล่าวเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “ผมต้องการ” หรือ “ฉันต้องการ” การที่จะทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์จะต้องเติมข้อความเกี่ยวกับเป้าหมาย goals ลงไปนั่นเอง โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องของเป้าหมายในชีวิตกัน ว่าทางสังคมศาสตร์นิยามไว้ว่าอย่างไร วิธีจำแนกประเภทของเป้าหมาย goals ในเรื่องของ เป้าหมาย เรามักจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจำแนกเป้าหมาย ได้มีนักวิชาการพยายามที่จะจำแนกเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งการจำแนกประเภทของเป้าหมาย โดยวิธีการนี้ช่วยทำให้เราเข้าใจเข้าหมายดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี...

hydrophyte

ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ

ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ hydrophyte พันธุ์ไม้น้ำหรือพืชน้ำ hydrophyte ได้แก่ พืชที่มีเมล็ดงอกได้ทั้งในน้ำและพื้นที่ใต้น้ำ โดยต้องมีระยะหนึ่งของชีวิตอยู่ในน้ำ ในทางนิเวศน์วิทยาจะรวมพืชที่อยู่ใต้น้ำที่แท้จริงยกเว้นเวลาที่มีดอกที่อาจจะชุดอกขึ้นสูงเหนือน้ำแบบต่างๆ หรือขึ้นอยู่ในบริเวณที่ลุ่มใกล้น้ำไว้เป็นพืชน้ำพืชน้ำมีความสำคัญต่อสั่งต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ คือจัดว่ามีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของพืชน้ำ hydrophyte มีอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันสำหรับประโยชน์ของพืชชนิดนี้ เช่น ช่วยเพิ่มวัฏจักรทางชีวภาพ (Biologic circulation) ในน้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่เกิดจากสัตว์น้ำ สิ่งเหล่านี้พืชจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสง พืชน้ำหลายชนิดยังใช้เป็นไม้ประดับในตู้ปลาและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำจึงต้องทราบรายละเอียดที่ถูกต้องของพืชน้ำ ทั้งในเรื่องของถิ่นกำเนิดวิธีการขยายพันธ์ ปัจจัยต่าง...

mental

เรื่องของสุขภาพจิตใจมนุษย์

เรื่องของสุขภาพจิตใจมนุษย์ mental illness เดิมทีแล้วนั้นในสังคมไทยของพวกนี้ ไม่ค่อยบ่อยนักที่จะมีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากเรามีการปกดรอง การใช้ชีวิตในสังคมแบบพ่อกับลูก นายกับบ่าว มีการยืดหยุ่นและอะลุ่มอล่วยต่อกันทำให้ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต mental illness มีน้อย แต่ในปัจจุบัน อิทธิพลของปรัชญาตะวันตกที่ว่าทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน อาจจะแสวงหาความเท่าเทียมกันได้ด้วยการศึกษา บางดนต่อสู้ดิ้นรนแล้วประสบดวามสำเร็จ บางคนไม่พอใจ น้อยใจเสียใจ ผิดหวังในโชดชะตาพาลเกลียดตนอง ความดับข้องใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับว่า อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดั่งหวัง จะตกเป็นตะกอนแห่งความขุ่นมัวในใจ เพิ่มขึ้นเรื่อย...

Finance

หน้าที่ทางการเงิน

หน้าที่ทางการเงิน Finance Function สำหรับหน้าที่ทางการเงิน Finance Function เป็นหน้าที่และกวามรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นงานที่จะต้องทำเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน การบริหารทางการเงินในรายละเอียดอาจแตกต่างกันในระหว่างองค์การต่าง ๆ แต่งานทางการเงินที่ยึดถือเป็นหลักใหญ่จะมีลักษณะเดียวกัน เช่นมีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งการเงินภายนอก เงินทุนถูกนำมาแบ่งปันใช้ไปในทางต่าง ๆ กัน การไหลของเงินทุนจะมีบทบาทที่สำกัญในการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การ หน้าที่ทางการเงิน Finance Function หน้าที่ทางการเงินที่สำคัญนี้จะต้องดำเนินโดยองค์การทุก ๆ แห่งไม่ว่าจะเป็นองค์การที่ประกอบธุรกิจ หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐบาล หรือองก็การอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานโดยไม่เสวงหากำไร...

norms

บรรทัดฐานของสังคม

บรรทัดฐานของสังคม norms of society โดยส่วนใหญ่แล้ว บรรทัดฐาน norms ในสังศมส่วนใหญ่มาจาก ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมภายในสังคมนั้นและดำรงอยู่ และถือปฏิบัติในสังคมนั้นมาเป็นเวลานานกล่าวอีกนัยหนึ่งบรรทัดฐานคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  และวัฒนธรรมของสังคมก็คือสิ่งที่สมาชิกปฏิบัติสืบทอดกันมา Norms บรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคมจะได้รับการเรียนรู้จากอะไร มักจะได้รับการเรียนรู้มาจาก ประสบการณ์ที่มีอยู่ในสังคมโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization)กระบวนการนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่มนุษย์เกิดจนกระทั่งตาย เป็นกระบวนการที่สังคมหรือกลุ่มอบรมสั่งสอนให้บุคคลได้เรียนรู้ถึงระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคุณค่าต่าง ๆ...

community development

ความหมายของการพัฒนาชุมชน

ความหมายของการพัฒนาชุมชน Community Development คำว่า “การพัฒนาชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Community Development” ซึ่งเป็นคำที่ใช้และเข้าใจกันในระหว่างประเทศในความหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเจริญของชุมชนที่ยังล้ำหลังในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยระดมกำลังทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพกวามเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น การพัฒนาชุมชน Community Development ริเริ่มมีขึ้นโดยประเทศอะไร ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก โดยที่อังกฤษได้กำหนดโกรงการที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนในประเทศอาณานิคมได้มีการปกครองตนเองเริ่มแรกทีเดียว ประเทศอังกฤษเรียกงานนี้ว่า “การศึกษามวลชน ” (Mass Education) ต่อมาในปี 2491 ที่ประชุมสมัยฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยเดมบริดจ์ ได้ประชุมกันเรื่อง “การปกครองในแอฟริกา”ได้เสนอให้ใช้คำว่า...

Port

ความสัมพันธ์ของท่าเรือแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล Port กิจการของการท่าเรือ Port มีความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลและประชาชนทั่วไป โดยเหตุนี้การดำเนินงานบางอย่างนั้น ทำให้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน เช่น การสร้างท่าเรือขึ้นใหม่ การเพิ่มหรือลดทุน การกู้ยืมเงินการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดอัดราค่าภาระการใช้ท่าเรือบริการความสะดวกต่าง ๆ การกองทุนสงเคราะห์ รวมทั้งงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะงบลงทุน Port with the government มีอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไร โดยมีพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยไว้ในมาตรา 6 ดังนี้ การดำเนินงานเกี่ยวกับการเครื่องใช้...