July 25, 2021

โรคหวัดแมว

ไม่ใช่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถป่วยเป็นหวัดได้ รู้หรือไม่ว่าแมวก็สามารถเป็นหวัดได้เช่นกัน โดยสาเหตุการเป็นเกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรืออาจติดจากแบคทีเรียคนละชนิดกับคน ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าแมวที่ป่วยเป็นหวัดจะสามารถมาติดเราได้   หากแมวเป็นหวัด จะสามารถนำเชื้อติดกันเองในหมู่แมวได้ ซึ่งโรคหวัดแมว เป็นได้ในทั้งแมวเด็กและแมวที่โตเต็มวัย   ดังนั้นเราควรที่จะรู้ให้ทันโรคหวัดแมว เพื่อที่จะได้รู้จักสังเกตอาการและป้องกันแมวแสนรักของเราให้ปลอดภัยจากโรคนี้   โรคหัดแมวคือ   โรคหวัดแมว คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Feline Herpesvirus (FHV) และ Feline Calici Virus...

โรคเอดส์แมว

  หลายท่านคงจะรู้จักหรือเคยได้ยิน โรคเอดส์ในแมว กันมาบ้างแล้ว โดยบทความนี้จะอธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆของโรคชนิดนี้ว่าเกิดขึ้นกับแมวได้อย่างไรและมีวิธีการรักษาอย่างไร   ปัจจัยของการติดโรคเอดส์แมว   โรคเอดส์แมว สามารถพบได้ในแมวที่มีการเลี้ยงระบบเปิดมากกว่าการเลี้ยงระบบปิด   ซึ่งสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดการแมวได้ไปต่อทำการสู้หรือกัดกันกับแมวอื่นๆ ได้   โดยส่วนใหญ่โรคเอดส์แมวมักพบได้ในแมวเพศผู้มากกว่าเพศเมีย และ มักพบในแมวที่มีอายุ 5 ปี ขึ้นไป   โรคเอดส์แมวสามารถติดกันได้อย่างไร โดยปกติแล้ว เชื้อโรคตัวนี้จะสามารถตรวจพบได้ที่ น้ำในไขสันหลัง เลือด...