July 22, 2021

โรคเตียงดูด

โรคเตียงดูดหรืออาการติดเตียง ไม่ได้แผลว่าคุณขี้เกียจบางทีอาจเป็นสัญญาณเตือนการป่วยทางจิตและยังเป็นสัญญาณเตือนโรคร้ายได้อีกหลายโรค บทความนี้เราจะมาบอกสาเหตุของโรคและวิธีรักษากัน อาการของโรคเตียงดูดเป็นอย่างไร ? “อาการเตียงดูด” หรืออีกชื่อที่เรียกกันว่า “clinomania” โดยผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการของการรู้สึกติดเตียง ไม่อยากจะลุกจากเตียงเพื่อทำสิ่งต่างๆ และรู้สึกตื่นนอนตอนเช้าได้ยากลำบากมาก ขอต่อเวลาการนอนเรื่อย ๆแบบไม่มีที่สิ้นสุด รู้สึกไม่ออกไปทำกิจกรรมต่างๆ โดยลักษณะทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะทำให้คุณดูเหมือนคนขี้เกียจที่สามารถนอนได้ทั้งวัน โรคเตียงดูด เกิดจากอะไร ? โรคเตียงดูดนั้นอาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากความขี้เกียจอย่างที่คนอื่นเข้าใจ แต่อาจเป็นอาการของโรคทางกาย จิตใจ หรือปัญหาการนอนต่างๆ ก็เป็นได้ อาการที่รู้สึกขาดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นหนึ่งในอาการโรคเตียงดูดได้เช่นกัน โดยส่วนมากจะพบได้ในผู้มี...

โรคเอดส์

ในโลกยุคปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรค HIV หรือโรคเอดส์ ถือเป็นปัญหาหลักสำคัญที่สามารถพบได้เยอะมากทีเดียวไม่ว่าจะประเทศไหน โดยในประเทศไทยเองก็มีผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ประมาณ 500,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์โดยประมาณ18,000 คน ต่อปี  เฉลี่ยวันละ 49 คน โรคเอดส์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะติดเชื้อเฉียบพลัน คือ ระยะที่รับเชื้อมาใหม่ ๆ...