มะเร็งร้าย ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

โรคมะเร็ง (Cancer) มักจะพบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบได้ในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ส่วนในวัยเด็กมักจะพบน้อยกว่าในผู้ใหญ่ประมาณ 10 เท่า
 

โรคมะเร็ง คืออะไร

  โรคมะเร็ง คือ โรคที่มักจะเกิดจากการที่มีเซลล์ผิดปกติในร่างกายและส่วนมากเซลล์เหล่านี้มันมักที่จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเกินปกติ ซึ่งร่างกายจะควบคุมไม่ได้ และเซลล์เหล่านี้จึงเจริญลุกลามและแพร่กระจายไปได้ทั่วทั้งร่างกายและจะส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด ได้แก่ ปอด ตับ สมอง ไต กระดูก และไขกระดูก โรคมะเร็งที่มักจะพบบ่อยในผู้ชาย คือ
 •  มะเร็งตับ
 •  มะเร็งปอด
 • มะเร็งในลำไส้ใหญ่
 •  มะเร็งในต่อมลูกหมาก
 •  มะเร็งในต่อมน้ำเหลือง
 •  มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • มะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ
 • มะเร็งในช่องปาก
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร
 • มะเร็งในหลอดอาหาร

โรคมะเร็งที่มักจะพบบ่อยในผู้หญิง คือ

 
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งในปากมดลูก
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งในลำไส้ใหญ่
 • มะเร็งรังไข่
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • มะเร็งในช่องปาก
 • มะเร็งต่อมไทรอยด์
 • มะเร็งในต่อมน้ำเหลือง
 

โรคมะเร็งที่มักจะพบได้บ่อยในเด็ก คือ

 
 •  มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • เนื้องอก / มะเร็งสมอง
 • มะเร็งนิวโรบลาสโตมา / Neuroblas Toma (มะเร็งของระบบประสาทซิมพาทีติก )
 

เนื้องอก คืออะไร

  เนื้องอก คือ ก้อน ตุ่ม ที่โตขึ้นมาแบบผิดปกติ เกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เนื้องอกชนิดธรรมดาและเนื้องอกชนิดร้ายหรือมะเร็ง    

โรคเนื้องอก

  โรคเนื้องอก ได้แก่ การที่มีก้อนเนื้อผิดปกติ แต่จะโตช้า และจะไม่ลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ / อวัยวะข้างเคียง เพียงกดหรือเบียดเมื่อก้อนเนื้อโตขึ้น มันจะไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง และจะไม่แพร่กระจายไปในทางกระแสเลือดและทางกระแสน้ำเหลือง จึงเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัด    

โรคมะเร็ง VS เนื้องอก

  โรคมะเร็งนั้น ต่างจากเนื้องอกตรงที่ก้อนเนื้อหรือแผลมะเร็งจะโตเร็วลุกลามเข้าอวัยวะข้างเคียง ซึ่งเข้าต่อมน้ำเหลือง และจะแพร่กระจายเข้าไปในหลอดเลือด กระแสเลือด และหลอดน้ำเหลืองหรือกระแสน้ำเหลือง ผ่านไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ทั่วทั้งร่างกาย โดยมันมักจะแพร่เข้าไปสู่ปอด ตับ สมอง กระดูก และไขกระดูก ดังนั้นโรคมะเร็งนั้นจึงเป็นโรคเรื้อรัง รุนแรง มีการรักษาที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง  

กระบวนการเกิดโรคมะเร็ง

เมื่อร่างกายเราได้รับสารที่ก่อมะเร็ง เช่น สารเคมี ไวรัส หรือรังสี สิ่งเหล่านี้มักที่จะทำให้เซลล์ของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลล์ปกติก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายเรามันไม่สามารถทำลายเซลล์นั้นได้ เซลล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นก้อนมะเร็งในต่อไป    

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

  ปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดโรคมะเร็ง แต่ทางการแพทย์เชื่อว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งอยู่หลายปัจจัย ดังนี้ 1. สาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย 1.1สารเคมีบางชนิด เช่น
 • สารเคมีในควันบุหรี่และเขม่ารถยนต์
 • สารพิษจากเชื้อรา
 • สารพิษที่อาจเกิดจากเนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง หรือทอดจนเกิดการไหม้เกรียม
 • สีย้อมผ้า
 • สารเคมีบางชนิดที่เกิดจากขบวนการทางอุตสาหกรรม
 •  รังสีต่าง ๆ รวมทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด
 •  การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งตับ ฮิวแมน แพพพิโลมา ไวรัส (Human Papilloma Virus หรือ HPV) อาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งของเซลล์เยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น มะเร็งปากมดลูก เอบสไตน์ บาร์ ไวรัส (Epstein Barr Virus) จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งโพรงหลังจมูก เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรัย (Helicobacter Pylori) จะมีความสัมพันธ์กับมะเร็งในกระเพาะอาหาร
 • พยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ตับ มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีในตับ
 •  สาเหตุภายในร่างกาย 1. กรรมพันธ์ที่เกิดการผิดปกติ 2. ความไม่สมดุลของทางฮอร์โมน 3. ภูมิคุ้มกันร่างกายที่เกิดการบกพร่อง 4. การระคายเคืองที่เกิดซ้ำ ๆ มาเป็นเวลายาวนาน 5. ภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น