การบวชนั้นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง ของกุลบุตรผู้ที่นับถือในพระพุทธศาสนาพึงกระทำ เพราะการบวชหมายถึงการชำระล้างจิตใจ และเป็นการอุทิศตนเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการทดแทนพระคุณของบิดามารดาอีกด้วย ดังนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งของลูกผู้ชายไทยนั้น ต้องหาโอกาสบวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ให้ได้สักครั้ง และสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะบวชใน วันนี้ ควรเตรียมตัวก่อนบวชกันอย่างไร

ทำการขออนุญาตบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของท่านก่อนขอบรรพชาอุปสมบท สืบเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาล พระราหุลออกบวชโดยมิได้ทูลขอ ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา ทรงประสบความทุกข์อย่างหนัก

เดินทางไปติดต่อวัดที่ท่านต้องการจะบรรพชาอุปสมบท โดยติดต่อที่เจ้าอาวาสของวัดนั้นๆ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าต้องการจะบรรพชาอุปสมบท พร้อมแจ้งวัน เวลา ที่จะขอบรรพชาอุปสมบท และติดต่อพระอุปัชฌาย์ เพื่อขอฉายา

ติดต่อสำนักงานวัด เพื่อขอใบสมัครบวช พร้อมทั้งคำขานนาค ซึ่งต้องท่องให้จนขึ้นใจ และเสียงดังฟังชัด ออกเสียงถูกต้องตามอักขระ ถูกสำเนียงตามภาษาบาลี ซึ่งในการกล่าวคำขานนาคจะมี 2 ลักษณะ คือ แบบเดี่ยว กับแบบหมู่

การท่องบทขานนาค โดยปกติก่อนการบวชนั้น ผู้ที่ตั้งใจจะบวชจำเป็นต้องท่องบทขานนาคให้ได้ เพื่อที่ว่า ในวันบวชจริงนั้นเราจะต้องท่องบทสวดบทนี้นั่นเอง ซึ่งงานบวชของเรานี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะสายตาของญาติโยมทั้งหมดในงานจะจ้องมาที่เราจุดเดียว เมื่อถึงขั้นตอนการขานนาค ดังนั้นการเตรียมตัวท่องบทนี้ไปตั้งแต่เนิ่นๆ คงจะดีกว่าการไปนั่งอ้ำๆ อึ้งๆ ให้ญาติโยมท่านเสื่อมศรัทธา จริงไหมครับ

การตรวจร่างกายและเซ็นใบสมัคร เป็นการตรวจหาความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบวช เช่น ป่วยไข้อะไรหรือไม่ มีโรคประจำตัวหรือเปล่า เป็นต้น รวมถึงใบสมัคร เพราะสมัยนี้การที่จะบวชได้ต้องมีลายเซ็นยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเสียก่อน

จัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวในระหว่างที่บวช เช่น สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน นอกจากนั้นต้องจัดเตรียมเครื่องอัฐบริขาร 8 ซึ่งประกอบไปด้วย ไตรครองไตรอาศัย บาตร ธมฺกรก ย่าม รองเท้า เป็นต้น ซึ่งการเลือกไตรจีวรต้องดูวัดที่ท่านจะเข้าไปขอบรรพชาอุปสมทบด้วยว่า เป็นวัดธรรมยุต หรือ มหานิกาย ถ้าเป็นวัดธรรมยุต ให้ใช้ชุดไตรจีวรสีแก่นขนุน หรือสีกรัก แต่ถ้าวัดธรรมยุตที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล จะใช้ผ้าสีพระราชนิยม แต่ถ้าเป็นวัดมหานิกาย จะใช้ผ้าสีส้ม หรือสีออกเหลืองสด ซึ่งของเหล่านี้สามารถติดต่อสอบถามทางวัดที่ท่านจะขอบวชก่อน เพื่อความถูกต้อง และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปจัดหา

การขอขมาลาโทษ การบวชนั้นเป็นการชำระล้างจิตใจ ดังนั้นผู้ที่บวชจึงต้องมีหน้าที่ ไปขออโหสิกรรม หรือขอขมาลาโทษจากทั้งพ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง รวมไปถึงคนที่ผู้บวชเคยได้ล่วงเกินหรือสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้ เพื่อที่ว่าการบวชของเรานั้นจะได้รับการอนุโมทนาและบริสุทธิ์ผุดผ่อง สามารถศึกษาธรรมะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกระวนกระวายใจนั่นเองครับ

เก็บเนื้อเก็บตัว มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่า ก่อนการบวชมักจะมีมารมาผจญ ดังนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความเชื่อ ผู้บวชควรเก็บเนื้อเก็บตัวศึกษาข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ดี และไม่ควรไปไหนหากไม่จำเป็น เป็นการฝึกสมาธิของตนเองด้วยนั่นเอง