คาสิโน จ่ายจริง เล่นสบายตรงไหนก็ได้ผ่านมือถือ

คาสิโน จ่ายจริง เล่นสบายตรงไหนก็ได้ผ่านมือถือ

January 6, 2021
พนันออนไลน์คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

พนันออนไลน์คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

January 4, 2021
JOKERDD เว็บไซต์ที่เงินฟรีง่าย ๆ ด้วยเครดิตฟรีไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์

JOKERDD เว็บไซต์ที่เงินฟรีง่าย ๆ ด้วยเครดิตฟรีไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์

December 29, 2020
JOKERDD คาสิโนออนไลน์ฝากไม่มีขั้นต่ำ 2021

JOKERDD คาสิโนออนไลน์ฝากไม่มีขั้นต่ำ 2021

December 23, 2020

เรื่องน่าสนใจใหม่ ประจำวันนี้

norms

บรรทัดฐานของสังคม

บรรทัดฐานของสังคม norms of society โดยส่วนใหญ่แล้ว บรรทัดฐาน norms ในสังศมส่วนใหญ่มาจาก ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมภายในสังคมนั้นและดำรงอยู่ และถือปฏิบัติในสังคมนั้นมาเป็นเวลานานกล่าวอีกนัยหนึ่งบรรทัดฐานคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  และวัฒนธรรมของสังคมก็คือสิ่งที่สมาชิกปฏิบัติสืบทอดกันมา Norms บรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคมจะได้รับการเรียนรู้จากอะไร มักจะได้รับการเรียนรู้มาจาก ประสบการณ์ที่มีอยู่ในสังคมโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization)กระบวนการนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่มนุษย์เกิดจนกระทั่งตาย เป็นกระบวนการที่สังคมหรือกลุ่มอบรมสั่งสอนให้บุคคลได้เรียนรู้ถึงระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคุณค่าต่าง ๆ...

community development

ความหมายของการพัฒนาชุมชน

ความหมายของการพัฒนาชุมชน Community Development คำว่า “การพัฒนาชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Community Development” ซึ่งเป็นคำที่ใช้และเข้าใจกันในระหว่างประเทศในความหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเจริญของชุมชนที่ยังล้ำหลังในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยระดมกำลังทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพกวามเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น การพัฒนาชุมชน Community Development ริเริ่มมีขึ้นโดยประเทศอะไร ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก โดยที่อังกฤษได้กำหนดโกรงการที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนในประเทศอาณานิคมได้มีการปกครองตนเองเริ่มแรกทีเดียว ประเทศอังกฤษเรียกงานนี้ว่า “การศึกษามวลชน ” (Mass Education) ต่อมาในปี 2491 ที่ประชุมสมัยฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยเดมบริดจ์ ได้ประชุมกันเรื่อง “การปกครองในแอฟริกา”ได้เสนอให้ใช้คำว่า...

Port

ความสัมพันธ์ของท่าเรือแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล Port กิจการของการท่าเรือ Port มีความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลและประชาชนทั่วไป โดยเหตุนี้การดำเนินงานบางอย่างนั้น ทำให้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน เช่น การสร้างท่าเรือขึ้นใหม่ การเพิ่มหรือลดทุน การกู้ยืมเงินการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดอัดราค่าภาระการใช้ท่าเรือบริการความสะดวกต่าง ๆ การกองทุนสงเคราะห์ รวมทั้งงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะงบลงทุน Port with the government มีอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไร โดยมีพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยไว้ในมาตรา 6 ดังนี้ การดำเนินงานเกี่ยวกับการเครื่องใช้...

corruption

การคอรัปชั่น 

คอรัปชั่น  corruption สังคมในยุคนี้มักจะยกย่องผู้มีอำนาจ ผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต สามารถให้คุณให้โทษ ให้ความร่ำรวยแก่ผู้ใกล้ชิดได้ ระบบของพรรคพวก มักจะพิจารณาบุคคลที่เป็นพรรคพวก เพื่อสร้างฐานอำนาจ ความไว้วางใจ ทำให้ผู้ทำงานโดยสุจริตหมดกำลังใจที่จะทำงาน เนื่องจากทำตามกฎเกณฑ์แต่ก้าวหน้าช้ากว่า และเพราะหลายๆสิ่งนี้เองจึงเกิดการคอรัปชั่น corruption ที่ไม่จบไม่สิ้นในสังคมเรา สาเหตุของการคอรัปชั่น corruption มีอะไรบ้าง ค่านิยมเงินทองและวัตถุ สังคมในปัจจุบันนิยมเงินทอง วัตถุ ความร่ำรวย โดยแสดงออกในรูปของ บ้านทรงยุโรปใหญ่โตทันสมัย ของประดับบ้านราคาแพงจากต่างประเทศ รถยนต์ยุโรป...

assassination

ปัญหาการลอบทำร้าย

ปัญหาการลอบทำร้าย assassination เป็นปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ไม่ว่าสังคมที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา บุคคลที่ถูกลอบทำร้าย assassination นั้นอาจเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้นำของประเทศ หรือประชาชนธรรมดากลวิธีและกรรมวิธีในการลอบทำร้ายนั้นมีหลายอย่างต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ การใช้ระเบิดขว้างปาหรือนำรถบรรทุกระเบิดไปจอดไว้ในบ้านผู้ที่ต้องการจะทำร้าย บางคนใช้มือปืนรับจ้างลอบสังหารตอนขับรถ บางคนถูกลอบทำร้ายตอนติดไฟแดง เช่น รัฐมนตรีต่างประเทศ ประเทศหนึ่งหรือถูกลอบทำร้ายขณะนั่งรับประทานอาหาร สาเหตุแห่งการลอบทำร้าย assassination มีอะไรบ้าง มีหลายประการ ได้แก่ ต้องการแก้แค้น ขัดผลประโยชน์ส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจการค้า...

Population problems

ปัญหาประชากร

ปัญหาประชากร Population problems นับแต่สงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีผลให้ประชากรของโลกมีอายุยืนขึ้น เกิดมากขึ้น จากสถิติพบว่าทุกนาทีมีประชากรเกิด 146 คน โลกมีประชากรทั้งหมด 4,700 ล้านคน ผลจากการมีประชากรเพิ่มขึ้นมากทำให้เกิดปัญหา ความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการสาธารณสุข ปัญหาการศึกษา ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ปัจจุบันชาวโลกและองค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความสนใจศึกษาปัญหาประชากร โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร...

Terrorism

ปัญหาการก่อการร้าย

ปัญหาการก่อการร้าย Terrorism ปี 2529 ยังคงเป็นปีแห่งปัญหาการก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดเครื่องบิน ทีดับบลิวเอที่กรีช ตาย 4 ศพ ระเบิดดิสโก้เธค ในเบอร์ลินตะวันตก ตาย 2 เจ็บ 200 ระเบิดเครื่องบินศรีลังกาตาย 15 ศพ ระเบิดเครื่องบินแพนแอม โดยสลัดอากาศ ตาย 20 การวางระเบิดหลายวัน ในกรุงปารีส การจี้เครื่องบินโบอิ้ง...

Value

ค่านิยม

ค่านิยม Value ในการดำเนินชีวิต บุคคลต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าเราต้องการอะไรในชีวิตหรือเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในระหว่างสองทางดังนั้น เป้าหมายจึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถตัดสินใจตามสิ่งที่เราชอบและเราต้องการ ดังนั้น ค่านิยม Value จึงรวมไปถึงเป้าหมายและความห้องการต่อสิ่งนั้นด้วย ความหมายของค่านิยม Value ความหมายของค่านิยม คือ ค่านิยมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในใจของผู้กระทำ และความเชื่อเหล่านั้นมีผลให้คนจำต้องกระทำสิ่งนั้น และเมื่อกระทำสิ่งนั้นแล้วตนเองอาจจะมีความสุข และสังคมนิยมยกย่องบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนไม่ทำสิ่งนั้นสังคมอาจจะมองในแง่ผิดทำนองคลองธรรม ค่านิยม เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออะไรบ้าง ต่อการกระทำทางสังลม แต่คำคำนี้มักจะใช้แตกต่างกัน...

cell division

การแบ่งเซลล์

การแบ่งเซลล์ cell division สิ่งมีชีวิตต้องมีการแบ่งเซลล์ cell division เพื่อให้ช่วงชีวิตและการเติบโตของเซลล์ยาวนานขึ้นถ้าไม่มีกระบวนการแบ่งเซลล์สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต้องตายไป ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการแบ่งเซลล์กัน   ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการแบ่งเซลล์ cell division หมายถึงอะไร การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากต้นกำเนิดเดิม ในสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์การแบ่งเซลล์จะเริ่มจากเซลล์เริ่มเกิด (primordial)เพียงเซลล์เดียวเท่านั้นซึ่งจะได้เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียความรู้เกี่ยวกับกลไกการรวมตัวกันของเซลล์และการแบ่งเซลล์เป็นพื้นฐาน การแบ่งเซลล์แบ่งออกได้เป็น 2แบบ คือ แบบที่1 ไมโทซิส Mitosis แบบที่2 ไมโอซิส Meiosis ...

Corn

ประโยชน์ของข้าวโพด ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้

ประโยชน์ของข้าวโพด Corn ข้าวโพด Corn  เป็นพืชที่คนนิยมนำมากินกันเป็นอาหารว่างมากกว่าจะนำมาทำเป็นอาหารหลัก เพราะด้วยสีเหลืองและรสชาติหวานของมัน จนปัจจุบันนี้กลายเป็นอาหารทานเล่นไปซะแล้วสำหรับใครหลายคน โดยรู้หรือไม่ว่าข้าวโพดมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับข้าวโพดกัน ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง Corn ข้าวโพดมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย? มีความเชื่อกันว่า สรรพคุณหรือคุณค่าทางสารอาหารของพืชชนิดนี้ จะสามารถมอบคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้หลากหลายประการ ตัวอย่างเช่น ช่วยบำรุงสายตา  ปรับระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น  ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้    ข้อมูลทางโภชนาการ พืชชนิดนี้จัดเป็นธัญพืชแบบเต็มเมล็ด ซึ่งส่วนใหญ่ชนิดที่มักนำมารับประทานกันคือ คือ ข้าวโพดหวาน,ข้าวโพดคั่ว และข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวสาลี...